Tải Game

Phục Ma Lục

Đăng ngày 29/05/2018

Tẩu Hỏa Nhập Ma - Bách Nhân Chi Phục

Thảo Phạt Ma Nhân - Sát Thương Càng Cao Quà Càng Lớn

Tính năng Phục Ma Lục là một hoạt động để các Đại Hiệp có thể thử sức mình với các Boss khủng trong Đông Tà Tây Độc

Giao diện Phục Ma Lục

♦ Người chơi mỗi ngày có 5 lượt khiêu chiến

♦ 00h00 hàng ngày reset lượt khiêu chiến

♦ 22:10 mỗi ngày căn cứ sát thương xếp hạng, phát thưởng qua thư

♦ Hệ thống người chơi có sát thương cao nhất vào BXH

♦ 22:00- 0:00 mỗi ngày là thời gian tổng kết, không thể khiêu chiến.

♦ Mỗi ngày sẽ có một boss riêng để các Đại hiệp thử sức

Boss Đại Luân Minh Vương

Hoàng Dung Kính Bút