Tải Game

Vô Lượng Sơn

Đăng ngày 29/05/2018

 Vô Lượng Sơn là nơi mà các Đại Hiệp phải vượt các ải khác hoàn toàn với thông thường khi mà các Đại Hiệp phải hoàn thành các mục tiêu của từng ải mới có thể nhận được quà hấp dẫn. 

- Tại giao diện chính chọn Đấu ở đây bạn có thể tham gia Vô Lượng Sơn:

Giao Diện Đấu

Giao diện Vô Lượng Sơn

- Các Đại Hiệp cần phải sử dụng Đá Vô Lượng để tham gia khiêu chiến Vô Lượng Sơn. Khi vượt qua ải sẽ được Chân Khi, Đá Đột Phá và Tinh Nguyên. Số lượng tinh nguyên Đại Hiệp đạt được phụ thuộc vào việc các Đại Hiệp hoàn thành mục tiêu của ải.

- Tinh Nguyên các Đại Hiệp dùng để đột phá càn khôn trong kỳ môn. Khi có tinh nguyên các Đại Hiệp có thể truyền vào giúp tăng chỉ số tương ứng cho nhân vật chính.

Giao diện Kỳ Môn

Hoàng Dung Kính Bút