Tải Game

Dùng Cxu Khóa Mua Thẻ Cxu

Đăng ngày 31/07/2018

Thời Gian : Vĩnh Viễn

Nội Dung : Trong thời gian diễn ra sự kiện có thể dùng 40.000 Cxu Khóa để mua 20.000 Thẻ Cxu tại webshop

Lưu ý: Mỗi ngày mua tối đa 4 lần

Link Webshop: tại đây

 

Chúc các bạn chơi game vui vẻ !